Fremtidens biler kører først og fremmest på el. Vi besøger en række forskellige byer rundt i landet for at give flere danskere mulighed for at prøvekøre en miljørigtig elbil og opdage alle fordelene. Læs mere her


Næste stop:

Næstved 31. august

Aalborg 8. september

Århus 15. september

København 22. september

Roskilde 29. september

Svendborg 5. oktober
Prøvekørsel for alle

Kør Rent Tour er en sjov og lærerig happening for alle. Her kan du prøvekøre elbiler fra ledende bilmærker og få svar på dine spørgsmål om elbilkørsel. Tag dine venner, familie og børnene med, så I kan udfordre hinanden i et spændende racerløb på elbilbanen.

Fredag d. 31. august kommer Kør Rent til Ringstedgade / Grønnegade i Næstved

• Prøvekør elbiler fra flere forskellige bilmærker
• Tag børnene med og udfordr dem i et spændende racerløb på bilbanen.
• Prøvekør en af elbilerne der er til rådighed på pladsen og få chancen for at vinde en Renault Zoe i en uge!
• Vi byder på kaffe
Vi er på pladsen fra kl 16.00-21.00. Tilmelding ikke nødvendig. Hjertelig velkommen!

Lørdag d. 8. september kommer Kør Rent til Aalborg, Toldbod Plads

• Prøvekør elbiler fra flere forskellige bilmærker
• Tag børnene med og udfordr dem i et spændende racerløb på bilbanen.
• Prøvekør en af elbilerne der er til rådighed på pladsen og få chancen for at vinde en Renault Zoe i en uge!
• Vi byder på kaffe
Vi er på pladsen fra kl 10-15. Tilmelding ikke nødvendig. Hjertelig velkommen!

Lørdag d. 15. september kommer Kør Rent til Store Torv i Århus

• Prøvekør elbiler fra flere forskellige bilmærker
• Tag børnene med og udfordr dem i et spændende racerløb på bilbanen.
• Prøvekør en af elbilerne der er til rådighed på pladsen og få chancen for at vinde en Renault Zoe i en uge!
• Vi byder på kaffe
Vi er på pladsen fra kl 10-14. Tilmelding ikke nødvendig. Hjertelig velkommen!

Lørdag d. 22. september kommer Kør Rent til Bertel Thorvaldsens Plads, København

• Prøvekør elbiler fra flere forskellige bilmærker
• Tag børnene med og udfordr dem i et spændende racerløb på bilbanen.
• Prøvekør en af elbilerne der er til rådighed på pladsen og få chancen for at vinde en Renault Zoe i en uge!
• Vi byder på kaffe
Vi er på pladsen fra kl 10-15. Tilmelding ikke nødvendig. Hjertelig velkommen!

Lørdag d. 29. september kommer Kør Rent til Hestetorvet i Roskilde

• Prøvekør elbiler fra flere forskellige bilmærker
• Tag børnene med og udfordr dem i et spændende racerløb på bilbanen.
• Prøvekør en af elbilerne der er til rådighed på pladsen og få chancen for at vinde en Renault Zoe i en uge!
• Vi byder på kaffe
Vi er på pladsen fra kl 10-14. Tilmelding ikke nødvendig. Hjertelig velkommen!

Fredag d. 5. oktober kommer Kør Rent til Torvet i Svendborg

• Prøvekør elbiler fra flere forskellige bilmærker
• Tag børnene med og udfordr dem i et spændende racerløb på bilbanen.
• Prøvekør en af elbilerne der er til rådighed på pladsen og få chancen for at vinde en Renault Zoe i en uge!
• Vi byder på kaffe
Vi er på pladsen fra kl 14-18. Tilmelding ikke nødvendig. Hjertelig velkommen!

Hyppigt stillede spørgsmål og svar om elbiler

Som bilister er vi vokset op i en verden med benzin- og diesel og buldrende motorer. Selv i dag er de fossile brændsler som benzin og diesel helt dominerende. I løbet af de seneste år har udviklingen af biler der kører på el eller andre alternative bæredygtige drivmidler for alvor taget fat.

Her har vi forsøgt at give så konkrete og kortfattede svar som muligt på de oftest stillede spørgsmål om elbiler.

Udviklingen af elbilens batteripakke går stærkt i disse år og det betyder også at rækkevidden bliver længere. Nutidens elbiler er derfor blevet en reel mulighed for langt de fleste bilister.

Selv om danskerne har et af de laveste antal biler pr. indbygger i Europa, er den danske bilbestand vokset til 2,5 millioner personbiler. I de større byer, hvor trængselsproblemerne er størst, er flere begyndt helt at vælge egen bil fra, og benytter sig i stigende grad af cykler, offentlig transport eller delebilstilbud, hvor især sidstnævnte ofte er elbiler. Det er en positiv tendens, hvis vi skal gøre noget ved luftforureningen og trængslen i de større byer.

Mange danske husstande har dog stadig to biler. Her er elbilen det oplagte valg som bil nummer to, især til de kortere køreture eller som perfekt miljøvenlig pendlerbil for dem der pendler kortere afstande.

På meget lange køreture kan elbilen trods alt have sine begrænsninger, fordi du skal bruge tid på at lade måske flere gange, hvilket vil øge den samlede rejsetid. For mange er det blot et spørgsmål om nye vaner og for andre kan det være en god ide at leje eller bytte sig til en fossilbil, når behovet for længere ture opstår.

Elbilen er særlig velegnet til bykørsel, da den har et meget lavt energiforbrug ved lavere hastigheder. Elbilen er det oplagte valg her, fordi den er støjsvag og ikke forurener med støj og røg.

Sammenligner du prisen på elbiler med andre biler, er elbilen normalt lidt dyrere end den tilsvarende fossildrevne bil. Især de større og mere luksusprægede elbiler, mens mindre elbiler eller mellemklasse elbiler i Danmark koster det samme som tilsvarende fossilbiler. Ser du på de samlede omkostninger ved ejerskab over tid udjævnes forskellen mellem elbilens eventuelle merpris i forhold til fossilbilen. Dette fordi en elbil er billigere i drift, service og vedligehold. Samlet set bliver elbilen billigere i længden.

I Danmark har elbiler i dag en lavere registreringsafgift end fossilbiler. Afgiften er i øjeblikket 20% – og stiger trinvis frem til 2020, hvor elbiler skal betale samme registreringsafgift, som alle andre biler. Den danske afgiftsmodel fungerer på den måde, at du betaler 85% af bilprisen op til at pris-knæk-punkt på kr. 180.000, mens du af beløbet derover betaler 150%.

Staten har fastsat den lavere afgift på elbilen i en årrække for at gøre elbilen mere prisattraktiv, da elbilen ellers ville være væsentlig dyrere end andre biler. Filosofien bag afgiftsmodellen er, at afgiften stiger i takt med at interessen for elbiler vokser.

Mange finder det svært at gennemskue prissætningen af elbiler, og det kan være svært helt at overskue effekten af afgiftsmodellen. Derfor kan leje eller leasing af en elbil være et godt alternativ til køb, både for privatpersoner eller virksomheder. I dag udgør leje eller leasing af fossile biler en stor del af nybilsalget, og den markedsmodel ventes at blive mere udbredt for el-, (brint)- og hybridbiler. Det skyldes en gradvis stramning af miljølovgivningen, og fordi der løbende kommer nye og flere (el)bilmærker du kan vælge mellem.

Elbiler fås i dag i mange varianter, størrelser og prisklasser. Rækkevidden varierer derfor også. Både for type af bil og hvorvidt man beregner gennemsnitligt rækkevidde på sommer-, vinter- eller blandet kørsel. De fleste elbiler i dag har en rækkevidde på cirka 200 km og nogle af de mere luksusprægede og største elbiler kan køre op til 500 km på et fuldt batteri, beregnet efter den såkaldte WLTP cyklus. Rækkevidden (altså hvor langt du kan køre på et fuldt opladet batteri) bliver hele tiden bedre, da bilproducenter bliver ved med at udvikle og forbedre batterierne i bilerne.

Elbilers maksimale rækkevidde får ofte meget opmærksomhed. I praksis er det for den enkelte elbilist mere interessant, at opladningsevnen dækker behovet for den daglige kørsel. Antallet af ladepladser stiger hele tiden, og oplader du din elbil derhjemme eller et fast sted tæt på din bopæl, kommer du ud til en fuldt opladet bil hver morgen.

Ønsker du at kende WLTP rækkevidden for den elbiler du drømmer om, kan du finde den på bilproducenternes hjemmesider. Du kan også besøge Elbilforeningens hjemmeside, hvis du vil læse mere om de enkelte biltypers rækkevidde.

Minusgrader betyder øget brændstofforbrug. Det gælder alle biltyper uanset om drivmidlet er benzin, diesel, gas, brint eller el. Du kan både starte og køre elbil i hård kulde, men forvent en kortere rækkevidde end normalt, da kulde reducerer batterikapaciteten. Kulde slider ikke på elbilens motor.

Hvis bilen er koblet op til ladning, kan du med fordel opvarme kabine og batteri inden afgang. På den måde reducerer du ikke rækkevidden inden afgang. Det vil samtidigt reducere elforbruget under kørslen, fordi batteriet allerede er varmt. Skal du oplade elbilen i meget koldt vejr, er det bedst at gøre det, når batteriet er varmt (altså lige efter kørsel).

Batterierne i nutidens elbiler er meget kraftige, dog svækkes deres rækkeevne, når de bliver stærkt nedkølet. I modsætning til fossile biler har elbiler ingen olie, der kan blive viskøs eller kølervæske, der kan fryse.

Læs mere om elbiler og kulde på den norske elbilforenings hjemmeside, da nordmændene er det folk i verden der kører mest i elbil og har stor erfaring fra norsk vintervejr.

Måske har du hørt nogle sige, at elbiler ikke er så gode for miljøet som det hævdes? Et argument, der er blevet fremført, er, at fremstillingen af en elbil er energikrævende.

I november 2015 viste en stor undersøgelse, at CO₂ udledning fra en elbil er lavere end for fossilbiler, selv når man kigger på hele bilens livscyklus fra minedrift (råstoffer til batteriet) til bilens produktion og skrotning. Produktion af batterier forårsager CO₂ udledning, som en tilsvarende fossilbil ikke har, men langt størstedelen af CO₂ udledningen sker under kørsel. En mellemstor elbils CO₂ udslip er 51 procent lavere end den tilsvarende fossilbil.

Det er af stor betydning at kigge på, hvordan et køretøjs drivmiddel er produceret, og hvilken energikilde det kommer fra. Derfor er det vigtigt at øge andelen af vedvarende energikilder i elnettet. Det er også vigtigt at udskifte fossilbiler med biler på alternative drivmider, hvor det er muligt.

Elbilen har potentialet til at køre på 100% vedvarende energi – og så har den den store fordel, at den ikke har nogen lokal partikeludledning, ligesom den er meget støjsvag. Altså ingen støj og røg.

Andelen af køretøjer der kører på alternative brændstoffer er steget de seneste år, i Danmark er det dog fortsat 99% af alle biler, der kører på benzin eller diesel. For hver liter benzin eller diesel der afbrændes, dannes der mere end to kg CO₂. Og i modsætning til hvad mange tror, er der ingen teknologi, der kan fjerne CO₂-udledning fra motorerne.

CO₂-udledningen pr. bil er blevet lavere, fordi nutidens biler generelt er blevet mere energieffektive. Det er naturligvis godt, men det har desværre ikke været nok til at kompensere for den voksende biltrafik, og de trængselsproblemer vi oplever i dag.

For at opnå en reduktion af den samlede CO₂ udledning fra vejtrafik (som i dag er omkring 30% af den samlede udledning af CO₂ i Skandinavien), er det vigtigt at flere skifter til biler der kører på bæredygtige brændstoffer. Her er elbilen et oplagt valg, fordi elbilen har potentialet til at køre på 100% vedvarende energi.

* Årsagen til at vægten rent faktisk stiger, skyldes, at CO₂ stort set består af ilt, der er taget fra atmosfæren.

Læs mere på Trafikstyrelsens hjemmeside i artiklen “vurdering af virkninger på miljøet” og DEA: artikel: “elbiler og CO₂”

Find opladningssteder i hele landet

Danmark har en af verdens bedste infrastrukturer til opladning af elbiler, og antallet af ladesteder stiger hele tiden. Få en oversigt over de offentlige danske ladesteder via din ladeoperatørs app eller hjemmeside (f.eks. E.ON eller Clever). Der findes også det gratis værktøj PlugShare, hvor du kan lægge din egen lader ind til offentlig brug.

Kør Rent: Et initiativ for at få flere til at køre rent

Kør Rent kampagnen er arrangeret inden for rammerne af EU-projektet GREAT (Green Regions with Alternative fuels for Transport). GREAT er et samarbejde mellem private og offentlige aktører, som tilsammen arbejder for at imødekomme en af vores største klimaudfordringer. Inden for GREAT initiativet, opsættes der i alt 70 nye hurtigladere til elbiler fordelt i Sverige og Danmark. I Sverige opsættes der ligeledes 3 gasstationer til tunge og lette køretøjer. Tilsammen skal infrastrukturen skabe grønne korridorer mellem Stockholm-Oslo, Stockholm-Malmø og langs det danske motorvejsnet samt i Nordjylland mellem Ålborg-Frederikshavn og Ålborg-Hirtshals, hvor der er færgeforbindelse til Norge.

Læs mere på great-region.org